Postoje li Reiki inicijacije na daljinu?

 

reiki_symbolVrlo često nam postavljaju pitanje mogu li se Reiki inicijacije raditi na daljinu?

Kratak odgovor bio bi – u tradicionalnom Reiki Usui sustavu ne postoje inicijacije na daljinu. Jedan od temelja ovog sustava je direktan kontakt između učenika koji žele biti inicirani i učitelja. Detaljnije o ovom sustavu i što ga definira opisano je u 9 elemenata i 4 aspekta koji opisuju Reiki Usui sustav. Postoje naravno i još šira objašnjenja, no spadaju u „Duboku spoznaju“ te su djelomično dio gradiva koje se podučava u pripremama za treći stupanj.

Ovo pitanje postavljeno je i Phyllis Furumoto na njezinoj stranici i prenosimo ovdje što je ona odgovorila.

Pitanje: Majstorice Furumoto, što mislite o Reiki usklađenjima na daljinu? Je li ih moguće izvesti? Hvala.

(Master Furumoto do you think of the distance Reiki attunements? Are created possible?
Thanks.)

Odgovor: Pozdrav Javier, Reiki je neograničen i takvo što može zaista biti moguće. No, postoje i druga razmatranja. U svakoj praksi postoji više razumijevanje i filozofski temelj odnosno prioriteti na kojima se praksa temelji i na kojima je podržana. U praksi koju ja podučavam jedno od tih razumijevanja je važnost osobnog odnosa  s majstorom… prenošenje inicijacije zajedno s učenjima kroz osobni kontakt. To je jedan od temelja govorne (oralne) tradicije.

Ne znam koji je filozofski temelj od onih koji nude usklađivanja na daljinu… koji mogu biti i različiti od inicijacija, zaista ne znam… tako da je meni nemoguće da budem precizna ili definitivnog stava što se tiče mogućnosti i učinkovitosti. No kako god, u mojoj praksi ne radi se samo o učinkovitosti već i o dugoročnim rezultatima prakse, a i o onome što je najpotrebnije što se tiče učenikove sigurnosti na svim razinama.

(Hello Javier, The energy of Reiki is unlimited and it may be possible. There are other considerations. In each practice, there are philosophic understandings or priorities upon which the practice is supported and maintained. In the practice I teach, one of these understandings is the importance of having an in person relationship with a master……the transmission of the initiation along with the rest of the teachings comes through the human contact. So this is one of the basis of oral tradition.

I don’t know what the philosophic basis is for those who offer distant attunements….which may be different than initiations, I don’t know….so it is impossible for me to be more precise or definitive about the possibility of effectiveness. However in my practice it is not just about effectiveness but about the long term results of a practice and what is needed for the student’s safety on all levels.)

/Pripremila: prof. Tatjana Luna Val/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>